Σχετικά

Η σελίδα ασχολείται με θέματα ιστορίας, εθνογραφίας, λαογραφίας, αρχαιολογίας και ανθρωπολογίας της επαρχίας Μεραμπέλου Λασιθίου.

Ο δημιουργός

Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαγιαννάκης. Γεννήθηκα το 1987 στη Νεάπολη Λασιθίου και κατοικώ μόνιμα στον Άγιο Νικόλαο. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Δημόσια Ιστορία από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είμαι καθηγητής φιλολογικών μαθημάτων για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και πιο συγκεκριμένα στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου που ακολούθησε. Έχω ασχοληθεί εκτεταμένα με τις τραυματικές μνήμες του πολέμου και εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο «Το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Διαχείριση της μνήμης, πολιτισμικό τραύμα και διεκδικήσεις». Εκτός από το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας, ασχολούμαι και με την τοπική ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Τμήμα της ενασχόλησής μου είναι και αυτή η ιστοσελίδα που πραγματεύεται αποκλειστικά θέματα της τοπικής ιστορίας του Μεραμπέλου.

Ο σκοπός

Η ιστοσελίδα αποτελεί μια προσπάθεια να καταγραφεί και να αναδειχθεί η κατακερματισμένη ιστορία της περιοχής του Μεραμπέλου. Εκτός από το αρχειακό υλικό, αυτή η ιστοσελίδα έχει σκοπό να αναδείξει την προφορική και προσωπική ιστορία μέσα από βιώματα και αναμνήσεις των παλαιότερων. Με αυτό τον τρόπο θα καταγραφούν πτυχές του καθημερινού βίου του παρελθόντος. Στόχος της σελίδας είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων έχουν να πουν μια ιστορία για την περιοχή μας.