Το Ε.Α.Μ. Μεραμπέλου κατάσχει αγγλικά όπλα

Τα παρακάτω είναι βασισμένα στη μαρτυρία του δασκάλου Κωστή Λουμπούνη που περιέχεται στα βιβλία του Μιχάλη Κοκολάκη, Ανατολική Κρήτη κατοχή αντίσταση εμφύλιος, Αθήνα: 1988, Γνώσεις, σ. 132 – 135) και […]

Ο νομός Λασιθίου κατά τη βυζαντινή περίοδο

«Ο νομός Λασιθίου κατά τη βυζαντινή περίοδο» αποτελεί κεφάλαιο του συλλογικού έργου «Ο νομός Λασιθίου και η ιστορία του», τ. Α΄-Β΄, που εκδόθηκε από την Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής […]

Ο λαϊκός Kρητικός δραματουργός Μιχάλης Διαλλινάς: Το λαϊκό θέατρο στην υπηρεσία της απελευθέρωσης των αλύτρωτων περιοχών

Του Μπάμπη Δερμιτζάκη Ο λαϊκός κρητικός δραματουργός Μιχάλης Διαλλινάς: το λαϊκό θέατρο στην υπηρεσία της απελευθέρωσης των αλύτρωτων περιοχώνΑ΄ Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού Θεάτρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Πρακτικά του Συνεδρίου που […]