Μια βόμβα για την Κριτζά

Την ημέρα του Πάσχα ή μετά μια δυό μέρες αμέσως εκτύπησαν στην Κριτζά. Αλλά η βόμβα έπεσε σ’ ένα λόφο δίπλα. Μας ειδοποίησαν λοιπόν και εφύγαμε τότε όλοι. Μας ειδοποίησαν […]

Η ιστορία της λέξης Λασίθι

Γράφει ο Εμμ. Συμιανάκης Η παλαιότερη αναγραφή της λέξης Λασίθι έγινε το 1211 στο ενετικό έγγραφο carta concessionis με το οποίο οι κατακτητές Ενετοί έκαναν διανομή των κατακτηθέντων εδαφών της […]

Θρύλοι της Κρήτης: Ο Σαραντάπηχος

Ο Σαραντάπηχος είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως, προκειμένου να περιγράψει υπερφυσικούς γίγαντες, μυθικά στοιχεία, ακόμα και ανθρώπους με μεγάλο ανάστημα. Οι Σαραντάπηχοι διακρίνονται για το μεγάλο ύψος τους που […]

Θρύλοι του Μεραμπέλου: Το μυρισμένο κατσοπρίνι

Άμα ξεκινήσεις, για να επισκεφτείς την Παναγία στα Περάμπελα Λασιθίου, δεν υπολογίζει της συγκινήσεις και τις εκπλήξεις που θα σου προξενήσει το ταξίδι. Ανεβαίνοντας από τη Νεάπολη προς τα ερείπια […]